Šedivka 11. základní škola Plzeň, Baarova 31

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

1. Název11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

 

 

 • Škola je zřízena statutárním městem Plzní jako příspěvková organizace. Předmět činnosti organizace jej vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní činnosti:
  • poskytování základního vzdělávání
  • zajišťování ŠD
  • výchova a rozvoj talentové mládeže

3. Organizační struktura

 •  Statutárním orgánem organizace je ředitel školy

4. Kontaktní spojení

 4.1 Kontaktní poštovní adresa

 •  11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, 301 00, Plzeň

4.2 Úřední hodiny

 • Úřední hodiny sekretariátu školy v sídle organizace - v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hod.

4.3 Telefonní čísla

 • Sekretariát: 378028601
 • Ředitel: 378028602
 • Zástupkyně pro 1. st.: 378028604
 • Zástupkyně pro 2. st.: 378028607
 • Další kontakty zde

4.4 Číslo faxu

 • 378 028 613

4. 5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa e- podatelny

5. Platby

 • Bezhotovostní: na účet u KB 4838530257/0100
 • Další možné platby:  v hotovosti v pokladně základní školy

6. Identifikační číslo osoby IČO

 • IČO: 68784571

7. Dokumenty

7.1 Seznamy hlavních dokumentů

7.1.1 Výroční zpráva
 • za rok 2017/2018 ve formátu pdf ke stažení zde
 • za rok 2016/2017 ve formátu pdf ke stažení zde
 • Za rok 2015/2016 ve formátu pdf ke stažení zde
 • Za rok 2014/2015 ve formátu pdf ke stažení zde 
7.1.2 Školní vzdělávací program
 • "Barevné vzdělávaní" k nahlédnutí zde
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka k nahlédnutí zde
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka ke stažení zde
 7.1.3 Školní řád ZŠ
 • Školní řád včetně dodatku ve formátu pdf ke stažení zde
 • Dodatek č. 4 s platností od 1.9.2017 ve formátu pdf ke stažení zde
 • Dodatek č. 5 s platností od 1.5.2018 ve formátu pdf ke stažení zde
 7.1.4 Vnitřní řád ŠD
 • Vnitřní řád školní družiny včetně dodatků k nahlédnutí zde
7.1.5 GDPR
 • ke stažení zde

7.2 Rozpočet

 • Zpráva o hospodaření je součástí výroční zprávy

8. Žádosti o informace

 • Žádosti a další podání lze učinit na sekretariátu školy.
 • Žádosti a další podání lze podat ústně, písemně, písemně prostřednictvím sítě datových schránek nebo služeb elektronických komunikací.
 • Podněty ve věci výchovně vzdělávacího procesu se řeší s odpovědnými pedagogickými pracovníky.
 • Stížnosti se podávají řediteli nebo písemně na sekretariát školy.

9. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutím ředitele jsou v režimu správního řízení.
 • Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí ředitele v režimu správního řízení jsou vždy uvedeny v poučení, které je součástí rozhodnutí. 

10. Formuláře

 •  Žádost o přijetí do sportovní třídy najdete zde
 • Formulář na uvolnění z výuky např. odchod lékaři zde
 • Formulář pro žádost o uvolnění z výuky delší než 3 dny najdete zde
 • Formuláře jsou k vyzvednutí i na sekretariátu školy

11. Popisy postupů - návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

11.1 Přijetí žáka k základnímu vzdělávání

 • Přijetí žáka k základnímu vzdělávání se děje na základě předem vyhlášeného zápisu k povinné školní docházce
 • Při zápisu k povinné školní docházce zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem
 • Vyplní přihlášku k zápisu a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení.

11.2 Přestup žáka základní školy z jiné základní školy

 • Při přestupu žáka základní školy z jiné základní školy předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem
 • Vyplní žádost o přestup žáka základní školy  z jiné základní školy spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení

11.3 Přijetí žáka do 6. ročníku třídy se zaměřením na sport

 • součástí žádosti o přijetí je doporučení lékaře

12. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky organizaci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/ 2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

13. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 • Poplatek za vydání stejnopisu vysvědčení ..............................100 Kč
 • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stavuje hodinová sazba ve výši 202, 00 Kč. 1

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • za rok 2016, 2017 ve formátu pdf ke stažení zde

 

 

 

1 Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlým vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzat vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.

 

 
 
Škola online

Kalendář

<srpen, 2019>
poútstčtsone
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Kontakty

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Baarova 31, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
Datová schránka: zkjmvzw
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz

IČ: 68784571
DIČ: neplátce DPH

Mapa

» Zobrazit všechny kontakty